EESTI MALEKOOLKOND

Maletrennid kõigile!

Eesti Malekoolkond on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on malemängu leviku ja õpetamise suurendamine Eestis. Selle jaoks vahendab EMKK erinvate male sisuloojate loomingut ning teenuseid oma lehel. Tulusid kasutatakse omakorda uute malematerjalide loomiseks.

Siit leiab lugeja palju erinevaid võimalusi oma maleoskuste arendamiseks. Koolitusi on igale malesõbrale, nii harrastajale kui kogenenud malehaile. Sisu puhul on märkimisväärne seik, et see on tehtud kättesaadavaks eesti keeles.