EHLVESTI MALEKOOLI

ONLINE KIIRMALETURNIIR LASTELE

JUHEND

Eesmärk
Populariseerida malemängu ja -õpet Eesti laste ja noorte seas.
Toimumisaeg ja -koht
Turniir toimub online-male veebikeskkonnas lingil: https://lichess.org/swiss/6agwC9di
(ligipääs Eesti Malekoolkond võistkonna liikmena). Võistlus toimub 16. mail kell 12:00.
Turniiriga saab liituda ka hilisemal kellaajal, mängides selle võrra vähem voore.


Osavõtjad
Turniiril võivad osaleda kõik kuni 18-aastased (k.a.) maletajad. Osaleja peab olema kasutaja
lehel https://lichess.org/ ning osalemiseks liituma võistkonnaga „Eesti Malekoolkond“
(https://lichess.org/team/eesti-malekoolkond). Võistkonnaga liitumiseks tuleb taotlusel lisada
sõnumisse oma täisnimi. Võistkonnaga liitununa saab turniirilingil vajutada „liitu“.


Korraldus
Turniir toimub šveitsi süsteemis. Kokku mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 10 minutit + 2
sekundit käigule.
Võrdsete punktide korral toimub paremusjärjestuse määramine Sonneborn-Bergeri süsteemi
alusel. Kui peaks selguma, et mängija kasutab turniiri ajal kõrvalist abi, eemaldatakse ta
turniirilt.


Autasustamine
Viiele paremale on auhinnaks maleraamat ja online-diplom. Kolmele paremale on lisaks
auhinnaks suurmeister Jaan Ehlvesti meistriklassi online maletund (võitjatega lepitakse
kokku sobiv toimumisaeg).


Korraldaja
Turniiri korraldab Eesti Malekoolkond. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad
korraldajad ning nende otsus on lõplik. Täpsustavate küsimuste korral ja esiviisikusse tulijatel
palume kirjutada meilile: ehlvestimalekool@emkk.ee.