EHLVESTI MALEKOOLI ONLINE KIIRMALETURNIIR LASTELE II

JUHEND

Eesmärk

Populariseerida malemängu ja -õpet Eesti laste ja noorte seas.

Toimumisaeg ja -koht

Turniir toimub 27. juunil algusega kell 12:00 online-male veebikeskkonnas. Võistlusega saab liituda ka hilisemal kellaajal, mängides selle võrra vähem voore.

Registreerimine

Turniiril võivad osaleda kõik kuni 18-aastased (k.a.) maletajad. Võistlusel osalemiseks tuleb
mängijal end registreerida korraldaja kodulehel: emkk.ee/voistlus/.

Mängimiseks peab osaleja omama kasutajat lehel lichess.org/ (tasuta maleportaal,

mille saab seadistada nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelseks) ning osalemiseks liituma
võistkonnaga „Eesti Malekoolkond“ (lichess.org/team/eesti-malekoolkond).
Võistkonnaga liitununa saab turniirilingil vajutada „liitu“.

korraldus

Turniir toimub šveitsi süsteemis. Kokku mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 10 minutit + 2 sekundit käigule. Voorude vahel on 30 sekundit. Võrdsete punktide korral toimub paremusjärjestuse määramine Sonneborn-Bergeri süsteemi alusel. Kui peaks selguma, et mängija kasutab turniiri ajal kõrvalist abi, eemaldatakse ta turniirilt.

Autasustamine

Neljale paremale on auhinnaks online-diplom ning suurmeister Jaan Ehlvesti meistriklassi
online malesessioon (võitjatega lepitakse kokku sobiv toimumisaeg).

korraldaja

Turniiri korraldab Eesti Malekoolkond. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad ning nende otsus on lõplik. Täpsustavate küsimuste korral ja esikohtadele tulijatel palume kirjutada meilile: ehlvestimalekool@emkk.ee.

Registreeru: